Hỏi đáp - Làm thế nào để xem các kênh trực tiếp tại Bwin:

1. Đăng ký tại đây.

2 . Chọn dòng liên kết tại trang web của Bwin.

Lời khuyên: Ngay cả khi bạn chỉ muốn xem các trò chơi , bạn vẫn có thể có được một tiền thưởng tương ứng với khoản tiền gửi trên đăng ký của bạn . Vì vậy, chộp lấy khoản tiền miễn phí này! Tuy vậy, dù sao cũng cần một một khoản tiền gửi tối thiểu cần thiết để bạn có thể nhận được những dòng miễn phí này.

Lưu ý: Một số dòng thể thao chỉ sẵn có cho một số quốc gia . Kiểm tra lịch trình đầy đủ cho đất nước của bạn.

Trong trường hợp bạn nghi ngờ hãy yêu cầu hỗ trợ từ Bwin về sự sẵn có các trang tin cần thiết.